Vitajte v Judo klube Slávia STU Bratislava

Dobré výsledky Judo klubu Slávia STU Bratislava majú dlhoročnú tradíciu (vznik v r. 1960). Náš klub bol účastníkom I. Československej ligy mužov, I. Slovenskej ligy mužov a dorastencov, tiež zakladateľom prvej medzinárodnej veľkej ceny Bratislavy. Tréneri nášho klubu vychovali viacerých reprezentantov Československa a neskôr Slovenska.

Novodobá história klubu sa začala písať od roku 2003, kedy sme vytvorili špeializovaný tréningový systém juda v každom veku (jednotlivé vekové skupiny zvlášť a nesúťažné formy juda zamerané na všeobecnú kondíciu a koordináciu).

Od roku 2005 má náš klub najväčšiu členskú základňu spomedzi všetkých judo klubov na Slovensku (aktuálne 390 aktívnych členov).

Naši tréneri sú z radov aktívnych, alebo bývalých reprezentantov SR a majú najvyššie trénerské kvalifikácie v SR.

Hlavné ciele Judo klubu Slávia STU Bratislava
  • dobré výsledky na domácich a medzinárodných turnajoch
  • kvalitná práca s mládežou, kde spätnou väzbou sú spokojné deti a ich rodičia
  • neustále zdokonaľovanie aktivít klubu a zavádzanie inovácií
  • neustála propagácia juda ako prostriedku pre zdravý životný štýl mládeže a detí
Naše tréningy
Pravidelne sa zúčastňujeme domácich a medzinárodných turnajov
Organizujeme sústredenia a výcvikové tábory
Organizujeme mládežnícke turnaje
Pravidelne sa zúčastňujeme dobročinných akcií
Propagujeme judo ako zdravý životný štýl mládeže a detí
Propagujeme judo ako zdravý životný štýl seniorov
Propagujeme judo na verejných vystúpeniach
Oragnizujeme rôzne spoločenské akcie
Podieľame sa na publikačnej činnosti