Denný tábor - Judo & Japan Language & Karate
Vážení rodičia, po úspešných ročníkoch tábora v rokoch 2011 - 2014 pripravujeme pre vaše deti aj tento rok v poradí už piaty denný judo – japan – karate tábor. Všetky podrobnosti o tábore, ako aj o programe sa dočítate nižšie v tomto letáku (súčasťou letáka je aj záväzná prihláška).
Poďakovanie
Fond Rudolfa Kusého (založený v Komunitnej nadácii Bratislava ) nám prispel do zbierky na nové tatami sumou 230 EUR. Ďakujeme pánovi Mgr. Rudolfovi Kusému, starostovi mestskej časti Nové Mesto v Bratislave.
Zúčastníme sa na
28. 07. 2015 - 31. 07. 2015
01. 08. 2015 - 02. 08. 2015
01. 08. 2015 - 02. 08. 2015
17. 08. 2015 - 22. 08. 2015
22. 08. 2015 - 23. 08. 2015
24. 08. 2015 - 30. 08. 2015
05. 09. 2015 - 06. 09. 2015