Svetový deň džuda
Pri príležitosti svetového dňa džuda 28. 10. 2014 náš klub v spolupráci so Slovenským zväzom džuda organizuje skvelú akciu pre širokú verejnosť. Cieľom akcie je zapojiť čo najviac ľudí vo veku do 18 rokov do všeobecných pohybových aktivít. Priveďte svojich solužiakov, kamarátov a prídite nás podporiť.
Zasúťažíte si v jednoduchých disciplínach a povzbudíte našich džudistov, ktorí sa pokúsia o nový celoslovenský rekord v počte hodov na čas.
Bližšie informácie sa dozviete na tomto letáku a tejto facebookovej stránke. Naše džudistky pre vás pripravili krátku videoupútavku. Tešíme sa na Vašu účasť.
Nová tréningová skupina na ŽŠ Mudroňova
Vážení priatelia, otvárame novú tréningovú skupinu na základnej škole Mudroňova. Tréningy budú pod vedením trénera Ing. Martina Pisoňa vo štvrtok od 15:45 do 17:15. Počas októbra bude prebiehať nábor detí do skupiny. Bližšie informácie ohľadom tréningov vám poskytne p. Pisoň na čísle 0917 777 699.
Nová tréningová skupina na ŽŠ Teplická
Vážení priatelia, od 16. septembra otvárame novú tréningovú skupinu na základnej škole Teplická. Tréningy budú pod vedením trénera Mgr. Ľubomíra Zagorova ml. v utorok a štvrtok od 16:30 do 18:00. Bližšie informácie ohľadom tréningov vám poskytne p. Zagorov na zagorov.lubomir(at)gmail.com, príp. 0903 260 270.
Zúčastníme sa na
08. 11. 2014 - 09. 11. 2014
08. 11. 2014 - 09. 11. 2014
14. 11. 2014 - 16. 11. 2014
15. 11. 2014
15. 11. 2014 - 16. 11. 2014
22. 11. 2014 - 23. 11. 2014