Stretnutie priateľov džuda
Vážení športoví priatelia, dňa 16. 01. 2016 sa v hoteli Bratislava uskutoční každoročné Stretnutie priateľov džuda. Lístky sa budú predávať od 16. 11. 2015. Bližšie informácie u Gabiky Geršiovej a Katky Mlynarčíkovej.
Zúčastníme sa na