Pridajte sa a pomôžte
V uplynulých dňoch našu judo rodinu zasiahla zdrvujúca správa. Svoju skutočnú rodinu náhle a tragicky opustil Vladimír Kubala, otec Sašky Kubalovej, 2 násobnej majsterky Slovenskej republiky v jude. Žiadne slová útechy, ani peniaze nenahradia stratu človeka, manžela, otca. Prejav ľudskej spolupatričnosti však môže aspoň trochu zmierniť utrpenie tých, ktorí tu po ňom zostali. Preto sme sa my, členovia vedenia a tréneri Judo club Slávia STU Bratislava rozhodli vložiť peniaze na účet SK40 1100 0000 0030 2660 1641 (Tatra Banka), správa pre prijímateľa: "Saška" a zahájiť zbierku, ktorej celý výťažok venujeme Saškinej rodine. Aby Saška a jej najbližší vedeli, že tu nezostali sami. Ak čo len trochu môžete, pridajte sa, prosím.
FB stránka zbierky je tu. Ďakujeme.
Najbližšie akcie
19. 08. 2017 - 21. 08. 2017
19. 08. 2017 - 20. 08. 2017
19. 08. 2017 - 30. 08. 2017
28. 08. 2017 - 03. 09. 2017
09. 09. 2017 - 10. 09. 2017
15. 09. 2017 - 17. 09. 2017