Prvý tréning v roku 2015
Vážení športoví priatelia, prvý tréning v roku 2015 bude v stredu 7. 1. Tešíme sa na Vašu účasť.
Koncoročné posedenie a vyhodnotenie roka 2014
Vážení športoví priatelia, dovoľujem si Vás pozvať na spoločné koncoročné posedenie všetkých rodičov a detí nášho klubu, ktoré sa uskutoční v piatok 19. 12. 2014 o 17:00 – 21:00 hodine v športovej hale Mladosť. Súčasťou posedenia bude vyhodnotenie sezóny 2014. Tento rok sme si pripravili výnimočný program "Judo spartakiáda". Podrobný program nájdete tu. Tešíme sa na Vašu účasť.
Poďakovanie
Fond Rudolfa Kusého (založený v Komunitnej nadácii Bratislava ) nám prispel do zbierky na nové tatami sumou 230 EUR. Ďakujeme pánovi Mgr. Rudolfovi Kusému, starostovi mestskej časti Nové Mesto v Bratislave.
Zbierka na nové tatami
Tak ako každá vec, aj džudistické tatami sa postupne opotrebováva. A keďže životnosť nášho tatami sa pomaly blíži ku koncu, odštartovali sme zbierku na nové tatami. Na akcii, ktorú organizoval náš klub pri príležitosti svetového dňa džuda, sa vyzbieralo 479 EUR a 37 centov - ĎAKUJEME. Ďalšie informácie ohľadom zbierky nájdete na tejto facebookovej stránke. Ďakujeme za pomoc :-)
Zúčastníme sa na