Letná guláš párty s 2. kolom Mini Cupu
JC Slávia STU Bratislava Vás srdečne pozýva na akciu LETNÁ GULÁŠ PARTY, ktorá je skvelou príležitosťou na spoločné neformálne stretnutie rodičov, detí, trénerov a priateľov džuda mimo každodenného kolobehu pracovných povinností. Program nájdete tu.
Súčasťou akcie bude 2. kolo Mini Cupu STU. Rozpis je tu. Tešíme sa na Vašu účasť.
Letný džudo tábor v Jasenskej doline
Judo club Slávia STU bude opäť organizovať letný JUDO TÁBOR, ktorého cieľom je príjemne stráviť prázdninový čas v judistickom kolektíve a nahradiť chýbajúce tréningy počas letných prázdnin. Tábor sa bude konať v Jasenskej doline v termíne 23.7.-28.7. Ďalšie informácie nájdete na tomto letáku.
Pridajte sa a pomôžte
V uplynulých dňoch našu judo rodinu zasiahla zdrvujúca správa. Svoju skutočnú rodinu náhle a tragicky opustil Vladimír Kubala, otec Sašky Kubalovej, 2 násobnej majsterky Slovenskej republiky v jude. Žiadne slová útechy, ani peniaze nenahradia stratu človeka, manžela, otca. Prejav ľudskej spolupatričnosti však môže aspoň trochu zmierniť utrpenie tých, ktorí tu po ňom zostali. Preto sme sa my, členovia vedenia a tréneri Judo club Slávia STU Bratislava rozhodli vložiť peniaze na účet SK40 1100 0000 0030 2660 1641 (Tatra Banka), správa pre prijímateľa: "Saška" a zahájiť zbierku, ktorej celý výťažok venujeme Saškinej rodine. Aby Saška a jej najbližší vedeli, že tu nezostali sami. Ak čo len trochu môžete, pridajte sa, prosím.
FB stránka zbierky je tu. Ďakujeme.
Najbližšie akcie
27. 06. 2017 - 02. 07. 2017
30. 06. 2017 - 07. 07. 2017
30. 06. 2017 - 02. 07. 2017
30. 06. 2017 - 02. 07. 2017
08. 07. 2017 - 09. 07. 2017
15. 07. 2017 - 16. 07. 2017
15. 07. 2017 - 16. 07. 2017
22. 07. 2017 - 23. 07. 2017