Hobby judo, ŠH Mladosť

V tejto skupine ponúkame tréning judo rekreačnou formou. Získanie odolnosti, ohybnosti, obratnosti, sily a vytrvalosti prostredníctvom výcviku pádov, chvatov a sebaobranných techník.

Vek

15 - 115 rokov

Miesto

Športová hala MLADOSŤ, Trnavská cesta 39

Tréningy

  • Utorok 20:00 - 21:30
  • Štvrtok 20:00 - 21:30

Tréneri

  • Mgr. Ľubomír Zagorov, 0903 260 270
  • Mgr. Dávid Neshoda

Na tréningy cvičiacemu postačujú tepláky, tričko a prezuvky (cvičí sa naboso, prezuvky slúžia len pre prípad opustenia žinenky – napr. odchod do šatne).

Zabezpečíme výhodne judogi (kimono pre judo).
Kontakt: Mgr. Branislav Babic 0905 931 237

Nábor

Nábor je možný počas celého roka.

Judo ako sebaobrana

Schopnosť brániť sa je v každom človeku. V prípade potreby sa bude biť i ten, kto k tomu v živote nebol nikdy prinútený. Ako sa kto bráni, to však nezáleží len na jeho sile a obratnosti, ale hlavne na jeho duševných vlastnostiach a charaktere. Bojazlivému a zbabelému človekovi je málo platná i najväčšia sila, keď ho v skutočnom nebezpečí – obzvlášť proti ozbrojenému útočníkovi – zachváti panický strach a hrôza, ktoré mu znemožnia.

Pri výcviku v sebaobrane majte vždy na pamäti, že judo je jemným umením, ktoré sa zaobíde bez zbytočnej tvrdosti aj pri konflikte s ozbrojeným útočníkom. Nie je umenie zmrzačiť človeka, ktorý ma uchopí za ruku, ale umenie je ubrániť sa ozbrojenému útočníkovi a pritom ho nezraniť.

Judo a sebaobrana formuje človeka všestranne: okrem fyzickej prípravy rozvíja aj morálno-vôľové vlastnosti, zvyšuje sebadôveru, duchaprítomnosť, odvahu, schopnosť rýchlej reakcie a rozvahu. Vplýva na premenu charakteru – z bojazlivého sa stáva odvážny a vyrovnaný človek.

Znalosť sebaobrany dáva pocit istoty a sebavedomia v kritických situáciách, ale nedáva nikomu právo zneužívať svoje znalosti.