Nábor detí i dospelých

V oddiele Judo Club Slávia STU Bratislava prebieha nábor nových džutistov a džutistiek. V súčasnosti má náš klub najväčšiu členskú základňu zo všetkých Judo klubov na Slovensku. Ako prví na Slovensku trénujeme Judo v každom veku a to špeciálnym prístupom "Jednotlivé vekové skupiny zvlášť". Naši tréneri sú z radov aktívnych reprezentantov SR a majú najvyššie trénerské kvalifikácie v SR.

Náborové skupiny

Prehľad náborových skupín

Tréning judo

Tréning v judo má mnohostranný, priaznivý vplyv na organizmus. Vedie k rovnomernému rozvoju všetkých pohybových schopností, funkčnej zdatnosti celého organizmu a zároveň k rozvoju morálnych a vôľových vlastností. Výchovné pôsobenie v zmysle etických zásad judo vedie k sebaovládaniu, disciplinovanosti, podriadeniu osobných záujmov záujmu kolektívu, ohľaduplnosti k druhým a pod.

Po fyzickej stránke judo rozvíja najmä:

  • Odolnosť - dáva svalom pevnosť,elasticitu a silu
  • Ohybnosť - ohybnosť chrbtice a ostatných kĺbov
  • Obratnosť - zrýchľovanie funkcie motorických nervov