Výkonnostné skupiny

Súťažná forma JUDO zameraná na rozvoj kondičných a koordinačných schopností, nácvik a zdokonaľovanie chmatov, psychickej odolnosti a vôlových vlastností.

Do výkonnostných skupín je možné pretekára zaradiť len na základe odporúčania trénerov.