Prípravka

V skupinách "Prípravka" ponúkame:

  • Praktizovať výchovne športovú činnosť a to systematickou formou, pod vedením odborných trénerov.
  • Základy džuda, rozvoj kondičných a koordinačných schopností, výcvik pádov, chmatov, pohybové a úpolové hry.
  • Získať kladný vzťah k pohybovej aktivite a celkovo tak prispieť k harmonickému rozvoju osobnosti mladého človeka.