Ako poukázať 2% z daní

Každoročne môžu ľudia ale aj firmy poukázať dve v prípade dobrovoľníkov až tri percentá zo svojej už zaplatenej dane z príjmov v prospech mimovládnych neziskových organizácií.

Nejedná sa o daň naviac. Ľudia a firmy rozhodujú o tom, že táto časť už zaplatenej dane neputuje do štátneho (miestneho) rozpočtu, ale bude prevedená práve v prospech týchto neziskových organizácií.

Zamestnanci - postup ako venovať 2%

Do 15.02.2022 požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane. Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2% dane . Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane.

PDF Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane je možné stiahnuť tu (editovateľný PDF formulár).

Najneskôr do 30. apríla 2022 pošlite/doručte obe tlačivá (Vyhlásenie spolu s Potvrdením o zaplatení dane) daňovému úradu v mieste vášho bydliska (adresu Vášho daňového úradu nájdete tu).

Pracovali ste ako dobrovoľník?

Ak ste pracovali aspoň 40 hodín ako dobrovoľník v roku 2021, máte možnosť venovať 3% z dane. Požiadajte organizáciu, pre ktorú ste pracovali ako dobrovoľník o potvrdenie tejto práce.

Právnické osoby - postup ako venovať 2%

Podrobné informácie nájdete na tejto stránke.

Naše údaje

Meno: Judo club Slávia STU Bratislava
Adresa: Komárnická 50, 821 02 Bratislava
IČO: 30869889
Právna forma: Občianske združenie

Ďakujeme za vašu podporu