Baby judo 4 a 5 roční, ŠH Mladosť

V tejto skupine ponúkame pohybovú prípravu detí zameranú na rozvoj základnej lokomócie a zručností džuda prostredníctvom pohybových, úpolových hier, štafiet, pádov a gymnastiky.

Vek

Do tejto skupiny sú zaradené 4 až 6 ročné deti.

Miesto

Športová hala MLADOSŤ, Trnavská cesta 39 hala AIKIDO

Tréningy

  • Utorok 17:00 - 18:00
  • Štvrtok 17:00 - 18:00

Na tréningy cvičiacemu postačujú tepláky, alebo krátke nohavice, tričko a prezuvky (cvičí sa naboso, prezuvky slúžia len pre prípad opustenia žinenky – napr. odchod do šatne.)

Rodičia môžu byť prítomní (ako diváci) iba na úvodných tréningoch, nakoľko ich prítomnosť môže narúšať priebeh tréningov.

Tréneri

  • Gabriela Geršiová, 0905 290 667
  • Nina Geršiová

Nábor

Nábor je možný počas septembra a októbra (max. 25 detí v skupine).