Prípravka, ZŠ Drieňová

Základy JUDO, rozvoj kondičných a koordinačných schopností, výcvik pádov, chmatov, gymnastiky, pohybové a úpolové hry.

Vek

Do tejto skupiny sú zaradené deti od 6 do 9 rokov.

Miesto

Základná škola, ul. Drieňová 16

Tréningy

  • Pondelok 17:30 - 19:00
  • Streda 17:30 - 19:00

Tréneri

  • Ing. Martin Pisoň, 0917 777 699
  • Gabriela Geršiová

Nábor

Do skupiny je možné pretekára zaradiť len na základe odporúčania trénerov.