Prípravka, ZŠ Žitavská

Základy JUDO, rozvoj kondičných a koordinačných schopností, výcvik pádov, chmatov, gymnastiky, pohybové a úpolové hry.

Vek

Do tejto skupiny sú zaradené deti od 6 do 10 rokov.

Miesto

Základná škola, ul. Žitavská 1

Tréningy

  • Pondelok 16:00 - 17:15
  • Streda 16:00 - 17:15

Tréneri

  • Ing. Martin Pisoň, 0917 777 699

Nábor

Nábor je možný počas septembra a októbra.