Prípravka, ZŠ Česká

Základy JUDO, rozvoj kondičných a koordinačných schopností, výcvik pádov, chmatov, gymnastiky, pohybové a úpolové hry.

Vek

Do tejto skupiny sú zaradené deti od 6 do 10 rokov.

Miesto

Základná škola, ul. Česká 10

Tréningy

  • Pondelok 16:30 - 18:00
  • Streda 17:00 - 18:30

Tréneri

  • Lukáš Kurák, 0908 328 040
  • Timotej Štefánik

Prihlášky

Nábor je možný počas septembra a októbra.