Prípravka, ŠH Mladosť

Základy JUDO, rozvoj kondičných a koordinačných schopností, výcvik pádov, chmatov, gymnastiky, pohybové a úpolové hry.

Vek

Do tejto skupiny sú zaradené deti od 6 do 9 rokov.

Miesto

Športová hala MLADOSŤ, Trnavská cesta 39
hala AIKIDO

Tréningy

  • Pondelok 17:00 - 18:30
  • Streda 17:00 - 18:30

Na úvodné tréningy cvičiacemu postačujú tepláky, tričko a prezuvky (cvičí sa naboso, prezuvky slúžia len pre prípad opustenia žinenky – napr. odchod do šatne).

Rodičia môžu byť prítomní (ako diváci) iba na úvodných tréningoch, nakoľko ich prítomnosť môže narúšať priebeh tréningov.

Tréneri

  • Mgr. Ľubomír Zagorov, 0903 260 270
  • Mgr. Alexandra Péterová
  • Zuzana Bendželová

Nábor

Do skupiny je možné pretekára zaradiť len na základe odporúčania trénerov.