Džudo I - Teória a didaktika

Táto publikácia je vhodným študijným materiálom pre študentov FTVŠ UK bakalárskeho štúdia v študijnom programe trénerstvo špecializácia džudo, pre trénerov džuda, no svoje si v nej určite nájdu aj výkonostní a vrcholoví pretekári džuda.

Materiál, ktorý obsahuje je v prvom rade súhrnom poznatkov a vedomostí, ktoré som čerpal a v súčasnosti naďalej čerpám od učiteľov, kolegov a odborníkov, ktorý sa vo väčšej či menšej miere zaoberajú problematikou úpolov a džuda.

Významným zdrojom poznatkov pre tútu knihu sa stali viaceré domáce a zahraničné publikácie z USA, Kanady, Francúzska, Ruska, Estónska, Škótska, Nemecka, Česka a Poľska. "Teória a didaktika džuda I" je aj zhrnutím mojich doterajších pretekárskych a trénerských skúseností nadobudnutých na Slovensku a v zahraničí, pri rôznych súťažiach, sústredeniach, seminároch a školeniach.

Inšpiráciu som hľadal u trénerov z praxe, ktorí ma v minulosti viedli, alebo u trénerov, s ktorými v súčasnosti spolupracujem.

Mgr. Miloš Štefanovský, PhD., autor

Z obsahu knihy

  1. Charakteristika džuda.
  2. Etapy vývoja.
  3. Športová príprava.
  4. Zložky športového tréningu.
  5. Stavba športového tréningu.
  6. Športová príprava detí a mládeže.
  7. Osobitosti športovej prípravy žien.
  8. Diagnostika trénovanosti džudistov.
  9. Úrazová zábrana a prvá pomoc.
  10. Právne predpoklady a hranice použitia džuda v sebaobrane a nutnej obrane.

Viac podrobností nájdete v priloženom dokumente.