Sledovanie odozvy organizmu na zataženie

Sledovanie odozvy organizmu na tréningové a súťažné zataženie v džude

Abstrakt

Cieľom našej štúdie bolo porovnať na základe nameraných hodnôt krvného laktátu intenzitu zaťaženia v tréningu a na súťaži v úpolovom športe džudo. Výskumný súbor tvorili dvaja džudisti (M. P. a P. Ž.), juniorskí reprezentanti Slovenska vo veku 19 rokov, v hmotnostnej kategórii do - 66 kg resp. - 81 kg, trénujúci v džudo klube Slávia STU Bratislava. Odbery kapilárnej krvi v tréningu sme uskutočnili po tréningových bojoch tzv. randori, resp. na dvoch slovenských súťažiach po jednotlivých zápasoch, v 3. a 5. minúte od ukončenia zápasu. Na tréningu sme realizovali spolu 27 a v súťaži 18 odberov kapilárnej krvi. Zistili sme signifikantné rozdiely (p<0,05) v hodnotách krvného laktátu v tréningu 4,11 (± 1,53) mmol/l a na súťaži 6,854 (± 2,053). Intenzita zaťaženia v tréningových zápasoch bola nižšia ako po súťažných stretnutiach. Tento fakt do veľkej miery ovplyvňujú v džude najmä: dĺžka zápasu, počet kôl zápasov, bojové nasadenie a vôľové úsilie džudistu, kvalita sparingov, významnosť súťaže, stres a ďalšie psychické faktory.

PDF Celý článok si môžete stiahnuť tu.

Autori

  • Mgr. Miloš Štefanovský, PhD.
  • Mgr. Alexandra Péterová
  • PaedDr. Viktor Bielik, PhD.