ZŠ Teplická - Prípravka 3

Základy JUDO, rozvoj kondičných a koordinačných schopností, výcvik pádov, chmatov, gymnastiky, pohybové a úpolové hry.

Vek

Do tejto skupiny sú zaradené deti od 6 do 10 rokov.

Miesto

Základná škola, ul. Teplická 7

Tréningy

  • Utorok 16:30 - 18:00
  • Štvrtok 16:30 - 18:00

Tréneri

  • Mgr. Ľubomír Zagorov, 0903 260 270
  • Zuzana Arendáčová

Nábor

Nábor je možný počas septembra a októbra.